Welkom op de website van:
Mission Belle Stichting B-17G Memorial

Vanaf 1 juli 2016 is er een nieuwe stichting actief, genaamd: Mission Belle Stichting B-17G Memorial. De naam is ontleend aan de Amerikaanse bommenwerper van het type B-17G serienummer 42-31097. Dit toestel behorende tot de 381ste Bombardment Group kwam op 1 december 1943 neer tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk in de rivier de Lek.

Alhoewel het bestuur getracht heeft om de informatie op deze website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen wij niet de juistheid, betrouwbaarheid, of nauwkeurigheid. De website zal regelmatig van nieuwe informatie worden voorzien of indien nodig worden aangepast.

Het doel van de stichting was het oprichten van een monument nabij de plaats waar het toestel neerstortte. Op 29 september 2018 heeft de onthulling plaatsgevonden onder grote belangstelling van o.a. nabestaanden van de bemanningsleden. Om het monument, de bewegwijzering en website te kunnen onderhouden blijven wij ons als bestuur inzetten met o.a. sponsoring. Dit vindt onder andere plaats door de verkoop van het boek over de Mission Belle en middels de verkoop van certificaten. De certificaten maken u als het ware een stukje ‘eigenaar’ van het monument.

Het bestuur wil de herinnering aan de neergeschoten B-17G bommenwerper Mission Belle levend houden. Maar ook als eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid gevochten hebben. Bij deze crash hebben inwoners van Nieuw-Lekkerland en Lekkerkerk een belangrijke rol vervuld, zowel bij de redding van de overlevenden uit het wrak als bij de (medische) verzorging. We hebben dit gedenkteken met, -en voor de samenleving geplaatst.

Welcome to the website of: Mission Belle

Foundation B-17G Memorial

From July 1, 2016 a new foundation is active, called: Mission Belle Foundation B-17G Memorial. The name is derived from the American B-17G bomber serial number 42-31097. This aircraft belonging to the 381st Bombardment Group landed on 1 December 1943 between Nieuw-Lekkerland and Streefkerk in the river Lek.

Although the board has attempted to display the information on this website as completely and accurately as possible, we do not guarantee the accuracy, reliability or accuracy. The website will be regularly updated with new information or adjusted if necessary.

The purpose of the foundation was to erect a monument near the place where the plane crashed. The unveiling took place on 29 September 2018 under the great interest of, among others, relatives of the crew members. In order to be able to maintain the monument, the signage and the website, we continue to work as a board with sponsorship, among other things. This takes place through the sale of the book about the Mission Belle and through the sale of certificates. The certificates make you a piece of "owner" of the monument.

The board wants to keep alive the memory of the shot down B-17G bomber Mission Belle. But also as a tribute to those who fought for our freedom. Residents of Nieuw-Lekkerland and Lekkerkerk played an important role in this crash, both in rescuing the survivors from the wreck and in (medical) care. We have placed this memorial with, and for society.

Link: Korte impressie van de onthuling van het Mission Belle B-17G monument

Above link: Short impression of the unveiling of the Mission Belle B-17G monument

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit zes personen welke allen actief zijn om bovenstaand gerealiseerd te krijgen. Wij stellen ons aan u voor: André Hoogendoorn (voorzitter); Peter van der Giessen (secretaris); Gwendolijne Verheij (algemeen bestuurslid); Kees Stam (projectleider); Wim Hasman (algemeen bestuurslid); John Heuvelman (algemeen bestuurslid); Evert de Bruijn (webbeheerder) (penningmeesterschap is onder vacature). "Dankzij een gedegen onderzoek van John en Wim is er heel wat bekend over de B-17G en de bemanning”. Het boekje echter is ontstaan na het vertalen van de Amerikaanse versie, aangevuld met informatie uit diverse andere bronnen waaronder dus van John. Hieruit is de Nederlandse versie van het boek ‘Mission Belle, we wisten dat het een lange vlucht zou worden’ voortgekomen. Het verhaal van een B-17G en zijn bemanning. Mocht u mogelijk nog aanvullende informatie hebben over deze vlucht, de noodlanding of over de bemanning in de periode na de crash, dan horen wij dat als bestuur graag. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Evert de Bruijn, mobiel 06-27367458.

The board

The current board currently consists of six people who are all active in achieving the above. We introduce ourselves to you: André Hoogendoorn (chairman); Peter van der Giessen (secretary); Gwendolijne Verheij (general board member); Kees Stam (project manager); Wim Hasman (general board member); John Heuvelman (general board member); Evert de Bruijn (web administrator). "Thanks to a thorough research by John and Wim, a lot is known about the B-17G and the crew." is the Dutch version of the book "Mission Belle, we knew it was going to be a long flight." The story of a B-17G and its crew. crew in the period after the crash, we would like to hear from you as the board For more information, please contact: Evert de Bruijn, mobile 06-27367458.