Wie zijn wij/who are we?

Wie zijn wij?

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit zes personen welke allen actief zijn om het monument gerealiseerd te krijgen. Wij stellen ons aan u voor: André Hoogendoorn (voorzitter); Theo Jansen (voormalig penningmeester tot april 2019) Gwendolijne Verheij (secretaris); Kees Stam (penningmeester); Wim Hasman (algemeen bestuurslid); John Heuvelman (algemeen bestuurslid); Evert de Bruijn (algemeen bestuurslid / webbeheerder). "Dankzij een gedegen onderzoek van John en Wim is er heel wat bekend over de B-17G en de bemanning”. Het boekje echter is ontstaan na het vertalen van de Amerikaanse versie, aangevuld met informatie uit diverse andere bronnen waaronder dus van John. Hieruit is de Nederlandse versie van het boek ‘Mission Belle, we wisten dat het een lange vlucht zou worden’ voortgekomen. Het verhaal van een B-17G en zijn bemanning. Mocht u mogelijk nog aanvullende informatie hebben over deze vlucht, de noodlanding of over de bemanning in de periode na de crash, dan horen wij dat als bestuur graag. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Theo Jansen, mobiel 06-46718970.

Who are we?

The current board currently consists of six people who are all active to get the monument realized. We introduce ourselves to you: André Hoogendoorn (chairman); Theo Jansen (former treasurer until april 2019); Gwendolijne Verheij (secretary); Kees Stam (general board member); Wim Hasman (general board member); John Heuvelman (general board member); Evert de Bruijn (web administrator). "Thanks to a thorough research by John and Wim, a lot is known about the B-17G and the crew." is the Dutch version of the book "Mission Belle, we knew it was going to be a long flight." The story of a B-17G and its crew. crew in the period after the crash, we would like to hear from you as the board For more information, please contact: Evert de Bruijn, mobile 06-27367458.

Voorzitter André Hogendoorn / Chairman André Hogendoorn