ONVERGETELIJKE GEBEURTENIS

Onvergetelijke gebeurtenis.
De hoop die in een vorige Nieuwsbrief werd uitgesproken, dat de onthulling van het Mission Belle Memorial een onvergetelijke gebeurtenis zou worden, is ruimschoots in vervulling gegaan. Begunstigd door prachtig najaarsweer waren de ± 500 aanwezigen getuige van het verwijderen van de parachute die het Memorial aan het oog onttrok.
De er op volgende kranslegging namens de Gemeente Molenwaard, de Amerikaanse Ambassade en de Koninklijke Luchtmacht onderstreepte de plechtigheid van het moment. Onder de aanwezigen bevonden zich 35 nabestaanden van de vliegtuigbemanning, die voor deze gelegenheid uit Amerika waren overgekomen. Ronduit imponerend was de fly-over van 2 Amerikaanse Harvards, waarmee de onthullingsplechtigheid werd afgesloten. Het vervoer van de Amerikaanse gasten werd geheel in stijl verzorgd door Delware Company met in originele kledij gestoken chauffeurs en Amerikaanse legervoertuigen. De dag werd besloten met een informeel samenzijn in ’t Waellant, waar een kleine maar leerzame tentoonstelling was ingericht door de HVWA over de lotgevallen van de Mission Belle.

Onder het pull down menu "Memorial" kunt u de foto's en speeches vinden.

Comments are closed.