Onthulling deel 1 / Unveiling part 1 in ‘De Landhoeve’

Aankomst van onze Amerikaanse gasten (nabestaanden) / arrival of our american guests (relatives).

Burgemeester van der Borg en ceremoniemeester Peter van der Giessen / Mayor van der Borg and master of ceremonies Peter van der Giessen.

Toespraak van Burgemeester van der Borg / Speech by Burgemeester van der Borg.

Toespraak van Burgemeester van der Borg / Speech by Burgemeester van der Borg.

Toespraak van dhr. Pleun de Groot, ooggetuigen van de noodlanding van de Mission Belle op 1 december 1943 / Speech by mr. Pleun de Groot, eyewitnesses of the emergency landing of the Mission Belle on December 1, 1943.

Toespraak van Colonel Scott C. Fisher - United States Air Force and Military Attaché of the American Embassy in The Hague / Speech by Colonel Scott C. Fisher - United States Air Force and Military Attaché or the American Embassy in The Hague.

Briefing zoals het op de vroege morgen van 1 december 1943 op het Engelse militaire vliegveld Ridgewell geweest moet zijn alvorens de bemanning aan boord van de Mission belle ging / Briefing as it must have been at the English military airfield Ridgewell on the early morning of December 1, 1943 before the crew boarded the Mission Belle.

Groepsfoto Amerikaanse gasten (nabestaanden), Burgemeester van der Borg, afgevaardigden van de Amerikaanse en Nederlandse luchtmacht en het bestuur van de Mission Belle Stichting voor het vertrek richting het monument / Group photo American guests (surviving relatives), Mayor van der Borg, representatives of the American and Dutch Air Force and the board of the Mission Belle Foundation before leaving for the monument.