Onthulling

Als bestuur kunnen wij U met dankbaarheid melden dat de datum voor het onthullen van het monument bekend is.

Op zaterdag 29 september 2018 zal op bijzondere wijze stilgestaan worden bij de noodlanding die de Mission Belle B-17G op 1 december 1943 in de rivier de Lek maakte. We hebben deze datum vastgesteld op basis van een drietal argumenten.

1) De fondsenverwerving verloopt positief. We hebben nog niet alle benodigde financiële
middelen binnen, maar wel het vertrouwen dat dit goed komt. Dit vertrouwen is gebaseerd op het verloop van de verkoop van het boek Mission Belle, we wisten dat het een lange dag zou worden’
en de verkoop van de certificaten.

2) De positieve benadering van de instanties die betrokken zijn bij de vergunningverlening, Gemeente Molenwaard en het Waterschap Rivierenlanden. Ook Rijkswaterstaat werkt
positief mee aan de benodigde verklaring van eigendom.

3) De positieve inzet van de lokale ondernemers die een groot gedeelte van de werkzaamheden voor het memorial gratis voor ons verrichten. We zullen hier in een volgende nieuwsbrief nog specifiek aandacht aan besteden.

De opdracht voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de productie van het Memorial is inmiddels verleend aan Den Hollandsche, de ontwerper en fabrikant van het gedenkteken.