TOESPRAAK G. AGUIRRE NAMENS DE FAMILIE VAN CAPT. HARLAND V. SUNDE. ENG. EN NL. VERSIE.

ENGELSE VERSIE:

Good afternoon everyone,
My name is Gabe, and I am extremely honored to speak on behalf of our family, in honor of our families hero, Capt. Harland Vernon Sunde, Capt. Of the Mission Belle.

We feel very blessed to be able to share this moment with all of you, and especially the family members of the crew of the Mission Belle. Our family is very grateful for the opportunity to celebrate and remember the lives of these 3 men who paid the ultimate sacrifice for freedom.

Men who personified the epitome of what was, and will always be, the greatest generation.

In our family, we have had numerous discussions about what life may have been like had Harland come home from the war. I know for sure he would have been the greatest role model our family could have ever had. Our grandmother would tell us about his entrepreneurial spirit as he opened a small storefront at the age of 18 in the small town of Alberta MN. And of course his love and fascination of flying. One of my grandmothers earlier memories is her mother explaining that at a very young age Harland would cross his fingers and pretend to fly as he tried to say “airplane”.

Harland was born to fly, and he did it well!. My grandmother always took comfort in the fact that he was able to do the one thing he loved most, and that was to fly.
We as a family, also feel very gratified in the way he impacted so many other lives in his short time here. Two powerful quotes from the book “We knew we where in for a long day” that will always stand out to us are first, when OD Tully called Harland “The gamest and greatest guy I’ve ever known”.
And from Roger Christensen’s letter to my grandmother in which he quoted Harland as saying “I would give my life to save the rest of the fellows in the crew” and “I would die if I knew that the war would end that much sooner”.

These quotes are not just words on a piece of paper, these words are a piece of Harland’s legacy brought forth to us as a gift from the men that knew him best. It is truly remarkable and makes us realize the impact he really had, and although we wish we would have had the chance to have him in our lives, we can’t help but feel a sense of pride knowing the kind of man he was, and the way he lived his life, which was very indicative of the greatest generation.

Myself, my grandmother Dolores Wrobel back home in St. Paul MN, my mother Ero, and brother Roman would like to first off thank God for allowing us the opportunity to share this joyous day together. We would like to thank everyone here in attendance, thank you so much for supporting and enjoying this moment. We would like to especially thank all the family members of Harland’s crew that made the trip from the U.S.. Dolores, Harland’s sister sends her warmest regards to all of you, she is still happy and healthy at the age of 91. We would like to give great thanks to the family who has tended to Harland’s grave all these years, immense gratitude goes to you.

Of course we would like to thank the committee for organizing this event and bringing us all together, we definitely appreciate keeping the memory alive! Finally we would like to thank all the people of the Netherlands, but mainly these two communities of Lekkerkerk and Nieuw-Lekkerland for all your hospitality, but also for your towns actions, in the quest for freedom, during the event that unfolded that day Dec. 1st 1943.

Thank you so much, and God Bless!

NEDERLANDSE VERTALING:

Goedemiddag allemaal,
Mijn naam is Gabe, en ik ben zeer vereerd om namens onze familie, ter ere van de held van onze familie, Kapitein Harland Vernon Sunde, piloot van de Mission Belle te mogen spreken.

We voelen ons zeer gezegend om dit moment met ieder van jullie te delen, vooral met de familieleden van de bemanning van de Mission Belle. Onze familie is zeer dankbaar voor de mogelijkheid om de levens van deze 3 mannen te vieren en herdenken, die het hoogste offer voor de vrijheid brachten. Mannen die de personificatie zijn van wat was en altijd zal zijn, de grootste generatie.

In onze familie, hadden we veel discussies over hoe het leven zou zijn als Harland na de oorlog thuis zou zijn gekomen. Ik weet zeker dat hij het grootste rolmodel van onze familie zou zijn geweest. Onze grootmoeder zou ons hebben verteld over zijn ondernemende instelling toen hij een kleine winkel opende op zijn 18e in het kleine plaatsje Alberta, Minnesota. En natuurlijk zijn liefde en fascinatie wat vliegen betreft. Een van mijn grootmoeders eerste herinneringen is dat haar moeder haar op zeer jonge leeftijd uitlegde dat Harland zijn vingers kruiste en probeerde te vliegen, terwijl hij ‘vliegtuig’ probeerde te zeggen.

Harland was geboren om te vliegen, en hij deed dat goed! Mijn grootmoeder troostte zich altijd met de gedachte dat hij in staat was om te doen waar hij het meest van hield, vliegen.
Als familie zijn we zeer dankbaar over de manier hoe hij zo veel andere levens beïnvloedde in zijn korte tijd hier. Twee krachtige uitspraken uit het boek ‘We knew we were in for a long day’ van Bill Yancy, die er altijd voor ons uitspringen zijn eerst , toen O.D. Tully Harland ‘De meest resolute en grootste kerel die ik ooit kende’ noemde.
En uit de brief van Roger Christensen aan mijn grootmoeder waarin hij Harland omschreef als ‘Ik zou mijn leven geven voor de andere jongens van de bemanning’ en ‘Ik zou wel willen sterven als de oorlog daardoor eerder zou stoppen’.

Deze uitspraken zijn niet zomaar woorden op een stukje papier, deze woorden zijn een stuk van Harland’s erfenis, gebracht als een gift van de mannen die hem het beste kenden, is echt opmerkelijk en laat ons weten wat voor een invloed hij echt had, en al wensten we dat we de kans hadden om hem in ons leven te hebben, kunnen we het niet helpen dat we ons trots voelen, wetende wat voor een man hij was, en hoe hij leefde, het voorbeeld van de grootste generatie.

Ikzelf, mijn grootmoeder Dolores Wrobel, thuis in St. Paul, Minnesota, mijn moeder Ero en broer Roman willen eerst God danken omdat hij ons de kans gaf om deze mooie dag samen met jullie te delen. We willen iedereen hier bedanken, dank je wel voor het ondersteunen en genieten van dit moment. We willen vooral alle familieleden van de bemanning van Harland, die uit Amerika komen, bedanken. Dolores, Harland’s zus, stuurt haar hartelijke groeten aan jullie allemaal, ze is nog steeds vrolijk en gezond op haar 91e. We willen ook veel dank uitspreken voor de familie die Harland’s graf al die jaren heeft verzorgd, veel dank voor jullie.

Uiteraard danken we de stichting voor het organiseren van dit evenement en het bijeen brengen van ons allemaal, we waarderen het zeer dat deze herinnering levend wordt gehouden. Tot slot willen we iedereen in Nederland bedanken, maar vooral de mensen uit Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland voor alle gastvrijheid, maar ook voor alle acties in jullie plaatsen, in de zoektocht naar vrijheid, tijdens het evenement dat die dag ontvouwde: 1 december 1943.

Heel erg bedankt en God zegene U!