Daily Archives: 26 oktober 2018

ONVERGETELIJKE GEBEURTENIS

Onvergetelijke gebeurtenis. De hoop die in een vorige Nieuwsbrief werd uitgesproken, dat de onthulling van het Mission Belle Memorial een onvergetelijke gebeurtenis zou worden, is ruimschoots in vervulling gegaan. Begunstigd door prachtig najaarsweer waren de ± 500 aanwezigen getuige van het verwijderen van de parachute die het Memorial aan het oog onttrok. De er op…
Read more