AFSLUITING TOESPRAAK ANDRÉ HOOGENDOORN, VOORZITTER MISSION BELLE STICHTING.

Afsluiting

Beste mensen,

We zijn aan het einde gekomen van een dag waar wij als stichting lang naar toe geleefd hebben. Een dag die voor onze Amerikaanse gasten, maar ook voor veel andere mensen een emotionele lading had.

Wat mij betreft was het een indrukwekkende dag waarbij ‘herinnering’ en ‘eerbetoon’ centraal stonden. Ik denk dat we deze dag en de geschiedenis van de Mission Belle, die na een vuurgevecht op 1 december 1943, crashte in de Rivier de Lek bij Nieuw-Lekkerland, niet snel zullen vergeten.

En dat was ook precies het doel waarvoor we dit monument wilden realiseren.

We mochten door de onthulling van het monument de herinnering aan dit stukje lokale geschiedenis naar boven halen:
• “opdat we nooit vergeten”,
• Maar ook als eerbetoon aan de bemanning die zich ingezet heeft voor onze vrijheid.
Een eerbetoon aan de bemanning van de ‘Mission Belle’, maar ook aan die vele andere vaak jonge mensen die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en daar vaak ook hun leven voor gegeven hebben.

We zijn als bestuur van Mission Belle Stichting B17-G Memorial dankbaar dat vandaag,
bijna 75 jaar na datum, de onthulling mocht plaatsvinden:
• Met zoveel nabestaanden van de bemanningsleden van de Mission Belle en,
• Met zoveel mensen die iets van deze geschiedenis met eigen ogen gezien of met eigen oren gehoord hebben.

We hebben het ook erg op prijs gesteld dat Burgemeester van der Borg van de gemeente Molenwaard, Kolonel Fisher van de Amerikaanse Ambassade en Luchtstrijdkrachten en Kolonel Rab van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten, hun agenda vrijgehouden hebben om hier vandaag aanwezig te kunnen zijn en hun bijdrage aan deze dag te leveren. Onze dank daarvoor.

En als het over dankbaarheid gaat dan kan ik u melden dat wij als bestuur heel veel mensen dankbaar zijn. Ik zou namens het bestuur graag iedereen persoonlijk willen bedanken. Ik ben echter bang dat het dan we heel laat wordt. Daar komt bij dat de meeste mensen zich ingezet hebben omdat zij dit monument belangrijk vinden. En niet om daar persoonlijke aandacht voor te krijgen.

Daarom zal ik onze woorden van dank vooral richten aan groepen van mensen.

We zijn als bestuur dankbaar voor:
• Het enthousiasme waarmee het initiatief door de samenleving omarmt is.
• De spontane medewerking en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen door:
o Het wijkoverleg Nieuw-Lekkerland
o Directe omwonenden aan de Lekdijk
o Ondernemers
o Overheden
o Kerken
o Verenigingen
o Scholen
o Door U als inwoners van Nieuw-Lekkerland en, ik mag rustig zeggen, de wijde omgeving

Zonder het enthousiasme en de medewerking van jullie, in welke vorm dan ook, had dit monument nooit gerealiseerd kunnen worden.

Ook bij de voorbereiding en de organisatie van deze dag hebben we veel medewerking gekregen.
Ook hier zijn zoveel mensen belangeloos voor bezig geweest dat het onmogelijk is om iedereen bij naam te noemen. Daarom wil ik graag namens het bestuur mijn dank uitspreken aan:
• De voorbereidingscommissie die dit het bestuur geadviseerd heeft met het opzetten van het programma van de onthulling. Mede door jullie inzet en inbreng is het een mooi en waardig programma geworden.
• De medewerkers van de gemeente Molenwaard die gezorgd hebben voor dranghekken, vlaggenmasten, kranshouders, en de geluidsinstallatie, maar ook voor het meedenken.
Mooi dat jullie alles zo soepel en snel opgepakt hebben.
• De medewerkers van de Combinatie Dijkverbetering Molenwaard.
Geweldig hoe die elke keer weer voor ons klaarstonden en ook speciaal voor vandaag kunststof rijplaten hebben neergelegd zodat we stoelen neer konden zetten zodat we ook bij regenachtig weer niet in de bagger zouden hoeven te staan.
• De verkeersregelaars van Jan Kees Boer Transport die tijdens de tijdelijke afsluiting van de Lekdijk het verkeer in goede banen geleid hebben. Door jullie inzet kon de ceremonie waardig en ongestoord plaatsvinden.
• De leden van Apollo, Wat hebben jullie prachtig gespeeld. Door jullie muziek hebben jullie een forse bijdrage geleverd aan de sfeer van de officiële plechtigheid. En wat de meeste misschien niet weten, jullie hebben vanmorgen ook alle stoelen, en het spreekgestoelte neergezet.
• De mensen van Delware Company. Jullie hebben vandaag door de inzet van militaire voertuigen en mensen in uniform de dag toch wel van een speciaal tintje hebben voorzien.
• De chauffeurs van de personenbusjes. Fijn dat jullie vandaag het vervoer van onze Amerikaanse gasten wilden verzorgen. Super ook dat we de busjes van de zorgboerderij de Molenhoeve en van Taxi Haars gratis konden gebruiken.
• De mensen die de flyers uitgedeeld hebben, zodat iedereen het programma kende en ook de tekst van de volksliederen beschikbaar had.
• De Historische Verenging West Alblasserwaard die hier in ’t Waellant deze mooie tentoonstelling verzorgd heeft.
• Ook de mensen die vandaag op de achtergrond klaar stonden om eerste hulp te bieden als dat nodig zou zijn.
• En ook super dat het gebruik van deze zaal en de koffie geschonken is door de L&N Smit Stichting, de warme hapjes door Restaurant de Family, bezorgd door Onbezorgd Bezorgd en de drankjes door de Plus van der Wal.
• En wat mij betreft complimenten voor de bediening, zowel voor de wijze waarop ze met het maken van de afspraken om gegaan zijn als de wijze waarop jullie bediend hebben.

Ik denk dat een applaus aan al die mensen die ik zojuist genoemd heb wel op zijn plaats.

Toch zijn er ook nog een paar mensen die ik wel graag bij naam wil noemen:
• Ria Scholten die deze dag bijgewoond heeft namens de lokale pers en daar ook uitgebreid verslag van zal gaan doen.
• De fotograaf Geert Ouweneel die foto’s gemaakt heeft van deze dag, zodat we van deze dag ook een mooi verslag kunnen doen op onze website.
• En Piet Stout die deze dag op film vastgelegd heeft zodat deze dag niet alleen via een fotoverslag terug te zien is maar ook op film. Mogelijk dat we deze film zelfs op DVD aan gaan bieden.

Hartelijk dank dat jullie dit belangeloos wilden doen zodat we later in alle rust het verhaal nog eens terug kunnen lezen of de beelden nog eens terug kunnen kijken

• En, uiteraard zou ik bijna zeggen het Bestuur van Mission Belle Stichting B-17G.
Graag wil ik de bestuursleden nog even aan u voorstellen:
o Evert de Bruijn
o Gwendolijne Verheij
o John Heuvelman
o Kees Stam
o Theo Janse
o Wim Hasman

We hebben met elkaar, dankzij Burgemeester Dirk van der Borg, een intensieve tijd achter de rug. Een intensieve tijd, maar ook wel een tijd waar ik met veel plezier op terugkijk. Dankzij jullie enthousiasme en inzet kon dit monument gerealiseerd worden en hebben we vandaag met elkaar, met de samenleving en met de nabestaanden deze mooie dag kunnen beleven. Daar wil ik jullie heel erg voor bedanken.

En misschien weten jullie het nog niet, maar we zijn nog lang niet klaar. We mogen gewoon nog een tijdje doorgaan:
o Nieuwsbrieven uitgeven met o.a. verslaglegging van deze dag.
o Het organiseren van het beheer en het onderhoud.
o Nog even achter de laatste centjes aan.

Mijn wens is dat we dat met elkaar als team blijven doen. En mijn dankwoord is uiteraard niet af als ik de ceremoniemeester van vandaag, Peter van der Giessen, niet bedankt heb. Peter, jij was vandaag zichtbaar als ceremoniemeester en dat heb je wat mij betreft prima gedaan. Maar ik wil je ook bedanken voor de ondersteuning die je ons als bestuur gegeven hebt in de laatste twee maanden bij de voorbereiding van deze dag.

Mede dankzij jouw inbreng is deze voor ons toch wel spannende dag bijzonder waardig verlopen. Complimenten voor de professionele en rustige wijze waarop je dit gedaan hebt.

En tot slot…
• Wil ik onze Amerikaanse gasten bedanken.
Wij zij als bestuur dankbaar en vereert dat U met zo velen uit Amerika gekomen bent om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. Dat heeft deze dag voor ons wel heel bijzonder gemaakt.

Als blijk van onze waardering voor uw aanwezigheid willen wij u graag een aandenken meegeven ter herinnering aan deze geschiedenis en aan deze dag.

Wij hopen dat de kleine attentie die wij voor u bedacht hebben aanleiding mag zijn om regelmatig terug te denken aan deze bijzondere dag.

Dit aandenken willen we straks bij het afscheid nemen ook overhandigen aan:

• Burgemeester van der Borg van de gemeente Molenwaard.
• Kolonel Fisher van de Amerikaanse Ambassade en Luchtstrijdkrachten.
• Kolonel Rab van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten.

Wie van onze Amerikaanse gasten mag ik uitnodigen om het aandenken in ontvangst te nemen?

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze bijeenkomst.

Voor nu, dank dat u er vandaag bij wilde zijn. Voor straks een veilige thuisreis.