Betrokkenheid

Uitgangspunt bij het nadenken over de realisatie van een gedenkteken was dat het gerealiseerd zou moeten worden met- en voor de samenleving. Daarom is er ter voorbereiding op de echte start van het project veel overleg geweest. Het initiatief is op 21-11-2016 besproken in het Wijkoverleg van Nieuw-Lekkerland. De reacties op het initiatief waren enthousiast. De stichting wordt vanuit het wijkoverleg met raad en daad ondersteund.

Overleg met de omwonenden was er op 17 januari 2017. We mochten gebruik maken van de “Landhoeve” waarbij zelfs koffie met koek en, na afloop, een drankje geserveerd werden. We hebben die avond met de omwonenden het eerste ontwerp van het gedenkteken besproken. Ook is op die avond stilgestaan bij de mogelijke locaties en de keuze die daarin gemaakt is. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de gemeente Molenwaard en het Waterschap Rivierenland aanwezig. De heer ter Steege, van Den Hollandsche gedenktekens, die het ontwerp gemaakt heeft, was aanwezig om het ontwerp toe te lichten. Met de bewoners werd afgesproken dat beoordeeld zou worden of de afmetingen van het ontwerp passend zijn voor de omgeving. Op zaterdag 24 juni 2017 is een model op ware grootte geplaatst om de afmetingen goed te kunnen beoordelen. De aanwezigen kwamen gezamenlijk tot een positieve conclusie.

Door de goede contacten met de Historische Vereniging West Alblasserwaard was ook deze vereniging enthousiast geworden over het initiatief. Deze vereniging heeft onze stichting gesteund bij het tot stand komen en de uitgave van het boekje ‘Mission Belle, we wisten dat het een lange dag zou worden’ Daarnaast hebben zij ons de gelegenheid gegeven om op hun jaarlijkse verenigingsavond d.d. 22 maart, 2017 een presentatie te geven over de geschiedenis van de B-17G, genaamd de Mission Belle. Na de pauze mochten we ons als stichting presenteren. Tevens hebben we op die avond het eerste exemplaar van het boekje ‘Mission Belle, we wisten dat het een lange dag zou worden’ mogen overhandigen aan burgemeester van der Borg van de gemeente Molenwaard.

Op 29-03-2017 hebben we een presentatie verzorgd voor de Ondernemers Vereniging Nieuw-Lekkerland. Ook daar was het enthousiasme voor het initiatief groot. Na afloop van de presentatie boden verschillende lokale ondernemers spontaan aan om onbetaalde werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het gedenkteken uit te voeren.
Hieronder willen we hen kort even noemen:

• Boer Tegelhandel, levert en plaatst de 4 zwerfkeien;
• Jan Verheij, legt de fundering aan;
• Stacom Systems, levert de hosting voor de website;
• Reclamebureau MMX heeft de website ontworpen;
• Korteland, levert de informatiepanelen en verzorgt de montage op de zwerfkeien;
• Piet den Ouden, verzorgt het grondwerk.

Ook de medewerkers van de Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM), die de dijkversterking uitvoert voor het Waterschap Rivierenland, werden tijdens de contacten enthousiast over het project. Deze partij heeft toegezegd zonder kosten de drie parkeerplaatsen aan te leggen en de benodigde basaltkeitjes te verzamelen.

Wat we merken, is dat jong en oud geïnteresseerd zijn in het verhaal over dit lokale stukje geschiedenis. We hebben presentaties mogen verzorgen voor De L&N Smit stichting, de Rotary Kinderdijk, en de scholen in Lekkerkerk. Ook de scholen in Nieuw-Lekkerland zijn enthousiast over het project.

Daarnaast blijkt dat ook het boekje ‘Mission Belle, we wisten dat het een lange dag zou worden’ erg in trek te zijn. De eerste oplage van 500 stuks was al snel verkocht. De verkoop van de 2e serie van 500 stuks verloopt gunstig.

Wij zijn als bestuur aangenaam verrast dat voor dit bijzondere stukje lokale geschiedenis zoveel belangstelling is onder de bevolking. Dat zoveel lokaal actieve partijen en overheidsinstanties (Gemeente Molenwaard, Waterschap Rivierenland en Rijkwaterstaat) het belang van dit project inzien en royaal meewerken aan de realisatie stemt ons tot dankbaarheid.