Realisatie

Vergunningverlening
We hebben als stichting de samenwerking met de gemeente Molenwaard en het Waterschap Rivierenland als zeer positief ervaren. Er werd door de medewerkers van deze organisaties constructief meegedacht om de vergunningsverlening mogelijk te maken. Inmiddels kunnen we melden dat de vergunningen onherroepelijk zijn en dat er met Waterschap Rivierenland een gebruikersovereenkomst/ eigendomsverklaring opgesteld is.
Daarmee is de weg vrij om actief op de locatie aan de slag te gaan.

Aanleg parkeerplaatsen
Op vrijdag 29 juni konden we een officieel moment inplannen om aandacht te besteden aan het feit dat de parkeerplaatsen aangelegd zijn. Deze parkeerplaatsen zijn geschonken door De Combinatie Dijkverbetering Molenwaard en het Waterschap Rivierenland. Het voorstel hiervoor is ingebracht door Marco van Leeuwen, de omgevingsmanager van de combinatie. Tijdens het officiële moment hebben Dhr. Kees Scheer, Projectdirecteur Combinatie Dijkverbetering Molenwaard, en Dhr. Kees Stam, Projectleider Mission Belle Stichting B-17G Memorial de officiële handeling verricht.
Het was een gezellige bijeenkomst met bewoners uit de directe omgeving, vertegenwoordigers van de Combinatie Dijkverbetering Molenwaard, Ria Scholten namens de pers en Cees van der Wal als fotograaf Ruud Boele namens Historische Vereniging West Alblasserwaard en namens de gemeente wethouder Piet Vat. Doordat er weinig tijd zat tussen het vaststellen van het officiële moment en de uitnodiging kon er helaas geen vertegenwoordiging van het Waterschap Rivierenland aanwezig zijn. De inwendige mens werd kosteloos verzorgd door Floor Stout van Anflema.

Fundering
In de week van 9 juli, 2018 is de fundering uitgezet. Met de direct aanwonenden is besproken of de gekozen plek hun instemming kon hebben.

Constructiebedrijf J&V is gestart met de staalconstructie die in de fundering komt ten behoeve van de bevestiging van het monument. Aannemer Jan Verheij die de aanleg van de fundering verzorgt, heeft het vlechtwerk al binnen.

Dimmen van Eckenveld heeft in de week van 9 juli het graafwerk verricht t.b.v. de fundering.
Ook al deze werkzaamheden zijn verricht in het kader van sponsering, waarvoor onze dank.