Monument

Overleg met de buurt over de locatie van het monument

Het initiatief om een gedenkteken op te richten is besproken in het wijkoverleg van Nieuw-Lekkerland. De reacties op het initiatief waren enthousiast. De stichting wordt vanuit het wijkoverleg met raad en daad ondersteund. Met de omwonenden is het eerste ontwerp en de mogelijke locaties besproken. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de gemeente Molenwaard en Waterschap Rivierenland aanwezig. Ook de heer ter Steege, van Den Hollandsche, die het ontwerp gemaakt heeft, was aanwezig om het ontwerp toe te lichten. Met de bewoners is afgesproken om te beoordelen of de afmetingen van het ontwerp passend zijn voor de omgeving.